NAVISYS® pro průmysl

Efektivní využití energií ve vašem podniku

NAVISYS® poskytuje efektivní monitoring spotřeb energií, pomáhá zamezit výpadkům výroby a přináší řešení při hledání úspor za platby dodavatelům energií.

Řešení pro průmysl

Systém NAVISYS® přehledně eviduje spotřebu energie v závodě, monitoruje klíčové body rozvodné sítě a pomáhá tak včas rozpoznat a eliminovat přetížení.

Systém dále napomáhá maximálně využívat energie, kontrolovat opotřebení elektromotorů a omezit příplatky za odběry ve špičce. Systém přispívá k odhalení problémů, které mohou způsobovat odstávky provozu a zkracovat životnost strojů.

Slouží jako vhodný nástroj pro zajištění controllingových dat pro nákladovost středisek, kalkulace a další ekonomické činnosti firem.

Výhody NAVISYS® pro průmysl

Včasné a efektivní plánování údržby elektrických zařízení
 • Vyvarujte se přerušení a zbytečných energetických ztrát.
 • Každá drobná závada je odhalena včas a lze ji odstranit ještě předtím, než vznikne větší porucha.
Optimální velikost rezervovaného příkonu (jističe)
 • Systém NAVISYS® pomáhá určit, zda neplatíte zbytečně za příliš vysoký rezervovaný příkon nebo zda Vám naopak nehrozí pokuta za překročení smluvního limitu.
Rovnoměrné zatížení jednotlivých fází
 • Kontrola nad rovnoměrně zatíženými fázemi.
 • Podle dostupných hodnot z grafického zobrazení dokážeme určit správné rozložení zatížení jednotlivých fázi tak, aby nedošlo k přetížení.
Skladovací prostory pod kontrolou
 • Měření a záznam teploty a vlhkosti vzduchu ve skladovacích prostorách, chladicích boxech a pultech Vám dá jasnou odpověď, zda uskladněný materiál není poškozován nevhodnými skladovacími podmínkami.
 • Přesná evidence skladovacích podmínek usnadní i řešení případných reklamací a napomůže vyloučení příčin vad způsobených nesprávným skladováním.
Přístup průmyslového objektu k životnímu prostředí
 • Snížení spotřeby energie snižuje související dopad na životní prostředí a zlepšuje udržitelnost organizace.
 • Zvýšení ekologičnosti vaší organizace nejenže pomáhá životnímu prostředí, ale může také poskytnout konkurenční výhodu, která vaši společnost odliší. To je důležité zejména pro výrobní organizace – koncoví zákazníci se při rozhodování o nákupu více zaměřují na udržitelnost celého dodavatelského řetězce.
Fotovoltaika

Kdy se vyplatí využít vyrobenou energii a kdy ji prodávat zpět do sítě?

 • Přehled o vyrobené a spotřebované energii lze jednoduše optimalizovat využívání přebytků energie.
 • Informace při rozhodování o kapacitě pořizovaných baterií.
Podklady pro energetický audit
 • Součástí systému jsou kompletní podklady pro energetický audit dle ISO 50001.

NAVISYS® je kompatibilní s řídícím systémem POSEIDON® pro bezdrátový přenos dat z obtížně přístupných míst.

Přenášet lze údaje z elektroměrů, čítačů, čidel nebo analogových vstupů

Měřitelné veličiny

elekřina
plyn
voda
stlačený vzduch
teplo
analogové vstupy
stavové vstupy

Ve spolupráci s Poseidon®

teplota
vlhkost
CO2

Příklad instalace

Ve výrobní hale je měřena spotřeba energie několika strojů, které se zde nachází. Vedle jednotlivé spotřeby těchto strojů se monitoruje přívod energie do celé budovy a dvě odběrná místa ve vedlejší budově. Pro realizaci této instalace jsme využili místní sítě, která byla mezi těmito třemi lokacemi rozvedena.

Pro měření více bodů v blízkosti sebe jsme využili přímé propojení pomocí RS485/modbus do řídící jednotky pomocí COM1 a COM2.

Pro měření hlavního přívodu jsme použili analyzátor sítě s přímým propojením do místní sítě. Na měření vzdálených bodů jsme použili převodník RS485/ethernet pro připojení elektroměru do místní sítě.

FAQ – průmysl

 1. Pět elektroměrů s datovým výstupem kompatibilním se systémem Navisys.
 2. Datovou centrálu UWP30.
 3. Síťový napájecí zdroj 24 V/30 W pro napájení UWP30.
 4. Kabel pro propojení datových portů RS485 centrály UWP30 a elektroměrů. Nebo převodník RS485/ethernet a UTP kabel případně již existující místní síť.
 5. Připojovací UTP kabel pro připojení centrály UWP30 do LAN sítě.
 6. PC s webovým prohlížečem, tablet nebo chytrý mobil.

Celkem jednoduchá otázka – řídící jednotka UWP30 nám dokáže efektivně zaznamenávat data ze 128 zařízení s RS485/modbus výstupem.

Zaujalo vás toto řešení? Kontaktujte nás.
Máte technický dotaz?
Daniel Sacký
Produktový manager
Jaroslav Brádle
Technická podpora

Další využití systému NAVISYS®

Kanceláře

Domy & byty

Sítě poboček