NAVISYS® pro kanceláře

Systém monitoringu a měření spotřeby energií

NAVISYS® je monitorovací a řídící systém, který umožňuje mít neustále pod kontrolou energie, zařízení, objekty a vše, co je potřeba pro ekonomický a bezpečný provoz.

Řešení pro kanceláře

Náklady za energie činí po mzdách druhou největší položku v hospodaření firmy. Proto je důležité věnovat využití elektrické energie v kancelářských budovách pozornost. Systém NAVISYS® pomáhá správcům administrativních objektů hledat cesty k možným úsporám díky přesnému přehledu o spotřebách, a to nejen elektrické energie, ale i vody či plynu.

Systém dále eviduje hodnoty CO2, vlhkosti vzduchu a teplotu v místnostech. Obyvatelům kanceláří je tak možné díky kontrole těchto parametrů zajistit zdravé prostředí, eliminovat jejich únavu a tím zvýšit pracovní výkonnost.

Výhody NAVISYS®

Zamezení chyb při rozúčtování nákladů

Díky naměřeným datům jednoduše vyhodnotíte a vyfakturujete spotřebu energie nájemcům jednotlivých kanceláří, případně získáte relevantní data potřebná pro vnitropodnikové rozúčtování na střediska.

Ochrana proti neoprávněnému čerpání

Průběžná analýza spotřeby energie umožní odhalit odchylky ve spotřebě vody, elektřiny či plynu a díky tomu tak zamezíte neoprávněným odběrům např. při těžbě kryptoměn.

Zjištění závad a jejich včasné odstranění

Jakýkoliv problém či závadu jste schopni odhalit téměř okamžitě. Díky tomu, že se problém řeší ihned, eliminuje se riziko případného výpadku energie.

V případě např. nestandartně vysoké spotřeby vody odhalíte včas únik v místech, ve kterých se denně nevyskytují lidé (sklepy, technické místnosti apod.) a zamezíte zbytečně vysokým nákladům za opravy, pokud by se na únik přišlo pozdě.

Zdravé prostředí v budově

Systém zaznamenává hodnoty CO2 a relativní vlhkosti vzduchu, v kancelářích je tak možné zajistit optimálních zdravé ovzduší, eliminovat únavu pracovníků a zvýšit jejich produktivitu.

Podklady pro energetický audit

Součástí systému jsou kompletní podklady pro energetický audit dle ISO 50001.

NAVISYS® je kompatibilní s řídícím systémem POSEIDON® pro bezdrátový přenos dat z obtížně přístupných míst.

Přenášet lze údaje z elektroměrů, čítačů, čidel nebo analogových vstupů

Běžné měřitelné veličiny

elektřina
plyn
voda
stlačený vzduch
teplo

Ve spolupráci s Poseidon®

teplota
vlhkost
CO2

Příklad instalace

Majitel firmy si uvědomuje důležitost zdravého pracovního prostředí, ve kterém jeho zaměstnanci tráví čas. Snaží se zajistit vhodné podmínky pro práci pomocí kvalitního osvětlení, hlídáním teploty či vlhkosti v místnosti. Všechny tyto faktory totiž připívají nejen ke zdraví zaměstnanců, ale zároveň i zefektivňují jejich produktivitu a celkově zlepšují vztah k práci.

Vedle monitoringu výše zmíněných faktorů, měří majitel také hlavní přívody elektrické energie, tak aby měl přesný přehled o spotřebě.

Pro realizaci této instalace jsme využili kombinaci Navisys® s Poseidon® pro bezdrátové měření teplot a vlhkosti s možností budoucího využití pro řízení a automatizaci budovy.

FAQ – kanceláře

Ano, obě možnosti centrála UWP30 nabízí. Pro všechny měřené elektrické i neelektrické veličiny je možné nastavit tzv. alarm. Zde se zadá, při které hodnotě má být alarm vyhlášen, jaké má být zpoždění pro vyhlášení (pokud je překročení hodnoty kratší než zadaný čas, alarm se nevyhlásí) a při jaké hodnotě má být alarm ukončen (hystereze).

Na stavy počítadel spotřeby je možné nastavit alarm na konkrétní údaj počítadla nebo limitní spotřebu za den, týden, měsíc. Případně lze tento alarm odesílat opakovaně po spotřebě nastaveného množství bez ohledu na časové období.

Na alarmu je možné také nastavit, zda se má tato informace jenom zapisovat do deníku událostí pro pozdější vyhodnocení, nebo se má určeným osobám ihned odeslat upozorňovací email.

Pro tuto situaci lze použít bezdrátové prvky systému Poseidon, kde je možné použít IP bránu P8TRIP a přes ní jde připojit až 40ks bezdrátových senzorů. Samozřejmě, že IP bran je možné použít víc až do zaplnění kapacity centrály UWP30, což činí 128 bran. Výhodou tohoto řešení je fakt, že nemusíme ke každému čidlu táhnout vodiče.

Zaujalo vás toto řešení? Kontaktujte nás.
Máte technický dotaz?
Daniel Sacký
Produktový manager
Jaroslav Brádle
Technická podpora

Další využití systému NAVISYS®

Průmysl

Domy & byty

Sítě poboček