NAVISYS® pro domy a byty

Systém monitoringu a měření spotřeby energií

Optimalizujte náklady za energie díky přehledu spotřeby, který vám poskytne NAVISYS®.

Řešení pro domy a byty

Majitelé nemovitostí mají okamžitou kontrolu nad spotřebou energie, kvalitou ovzduší, teplotách v jednotlivých místnostech z jakéhokoliv místa. Díky přehlednému systému mají i správci budov ulehčenou práci s fakturací nákladů a jejich evidencí.

Mohou předvídat poptávku a optimalizovat tak smlouvy s dodavateli. Odběr energie „načerno“ je díky NAVISYS® minimalizován.

Systém umožňuje centralizaci informací z několika budov, měst, firem nebo obecně objektů do jednoho místa.

Výhody NAVISYS®

Relevantní informace o skutečné spotřebě

Informace o spotřebě máte stále k dispozici, nejen dle ročního vyúčtování od dodavatele.

Díky tomu můžete lépe predikovat budoucí spotřebu a nastavit správně měsíční zálohy.

Nižší chybovost při odečtech spotřeb

Odečty spotřeby elektřiny, tepla, vody, plynu a následné vyhodnocení odběrů provádí automaticky software Navisys.

Ušetříte tedy na personálu, který by tyto úkony musel normálně provádět a zároveň eliminujete na minimum riziko vzniku chyby při odečtech.

Zjednodušené vyúčtování elektrické energie

Přehledná analýza pomůže k jednoduchému a rychlému rozúčtování elektřiny jednotlivým nájemníkům.

Díky tomu se zamezí případným sporům mezi jednotlivými nájemníky. Navíc přehledem kdo, za to utrácí lze motivovat k lepšímu hospodaření s energiemi.

Zjištění závad a jejich včasné odstranění

Jakýkoliv problém či závadu jste schopni odhalit téměř okamžitě. Díky tomu, že se problém řeší ihned, eliminuje se riziko případného výpadku energie.

Zamezení odběrů energie „na černo“

Můžete včas odhalit nepoctivé odběratele energie, kteří se nelegálně (na černo) napojí do rozvodné sítě.

NAVISYS® je kompatibilní s řídícím systémem POSEIDON® pro bezdrátový přenos dat z obtížně přístupných míst.

Přenášet lze údaje z elektroměrů, čítačů, čidel nebo analogových vstupů

Běžné měřitelné veličiny

elekřina
plyn
voda

Ve spolupráci s Poseidon®

teplota
vlhkost
teplo
CO2

Příklad instalace

Pan Novák se rozhodl mít stavy a odběr energií naprosto pod kontrolou a proto si pořídil chytrý měřící systém Navisys®. V jeho rodinném domě se nachází dva elektroměry – jeden pro fakturaci a jeden podružný pro druhé patro, ale také plynoměr a vodoměr.

Pro tuto instalaci jsme použili zdejší místní síť s připojením na internet, kam jsme připojili i řídící jednotku UWP30.

Dále jsme použili dva elektroměry a také čítač pulzu pro měření odběru plynu a vody.

FAQ – domy a byty

  • Monitor spotřeby UWP30 je připraven obecně na sledování libovolných přírůstků spotřeby z jiných měřidel, které na výstupu vysílají takzvaný pulzní signál S0. V principu je to vlastně jen kontakt, který se sepne a rozepne vždy jednou, když měřidlo odměří určité množství spotřebovaného média.
  • V prvním kroku tedy musíte zajistit, aby vaše měřidlo bylo vybaveno tímto pulzním výstupem. Většinou je možné požádat vodárny nebo plynárny o výměnu měřidla za takový typ, který tento výstup má, nebo na který jde dodatečně namontovat čidlo s pulzním výstupem. Bohužel za tuto službu patrně bude třeba zaplatit. Pokud instalujete svůj kontrolní vodoměr, nebo plynoměr, zajímejte se, zda má pulzní výstup S0 a jaké množství představuje jeden vyslaný pulz. To je potřeba vědět z toho důvodu, aby zobrazení nebylo příliš hrubé nebo naopak aby vyslaná frekvence pulzů nepřekročila mez rozlišení vstupu.
  • Jak elektroměry, tak samostatné moduly s čítači pulzů načítají přicházející pulzy na počítadla. Stavy těchto počítadel se pak přenášejí po sériové lince RS485 do centrály UWP30, kde se průběžně zapisují a jsou k dispozici pro vykreslení grafů a přehledů o spotřebě v minulém období. Pro každý pulzní vstup se musí zadat správná hodnota, kterou představuje jeden příchozí pulz, např. 0,01 m3 plynu (tzv. váha pulzu). Tuto hodnotu najdete na štítku plynoměru nebo vodoměru. Někde ale najdete údaj například 100 p/m3, což je počet pulzů na jednotku objemu a je to převrácená hodnota váhy pulzu. Převod provedeme výpočtem 1/100 = 0,01 a tak víme že pro 100 p/m3 je váha pulzu 0,01 m3.
  • Posledním krokem je propojení čidla vodoměru a plynoměru s pulzními vstupy a nastavení sledování těchto signálů v centrále monitoringu UWP30.
Zaujalo vás toto řešení? Kontaktujte nás.
Máte technický dotaz?
Daniel Sacký
Produktový manager
Jaroslav Brádle
Technická podpora

Další využití systému NAVISYS®

Průmysl

Kanceláře

Sítě poboček