Reference

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná, Česká republika

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná

Popis: Systém NAVISYS shromažďuje a zpracovává informace primárně o spotřebě a dalších parametrech odebírané elektřiny, dále podružně i o spotřebě vody a plynu v pěti objektech naší organizace.

Hodnocení: Spotřeba energií a vody tvoří více než 50 % provozních nákladů naší organizace. Investice do této technologie nám přináší přesnější sledování provozních nákladů jednotlivých pracovišť a i úsporu provozních nákladů. Informace ze systému NAVISYS jsme v prvním roce využili k optimalizaci hodnot jističů (zálohy za příkon), nastavení systému vypínání vybraných okruhů po pracovní době, k detekci černého odběru, vyhodnocení spotřeby za provozu či o víkendech, ale i k detekci úniku vody (protékající WC, poruchy apod.). 

Web: www.zsbt.cz