Reference

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

Trim Leader a.s. 038 41 Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 337, Slovenská republika

Trim Leader a.s.

Popis: Systémom NAVISYS je meraná primárne celková spotreba elektrickej energie a kWmax v našej spoločnosti. Jednotlivé hlavné spotrebiče (CNC, klíma, kompresory…) vo výrobnej hale sú merané separátne (kWh, kWmax) , ako aj celková spotreba stlačeného vzduchu pulzným snímačom (m3).

Hodnocení: Zo získaných dát identifikujeme reálnu spotrebu elektriny jednotlivých meraných okruhov, záťaž siete a stabilitu odberu. V prípade kompresorov sledujeme efektivitu výroby stlačeného vzduchu
(kW/m3 x €/kW) a vypočítavame návratnosť investícií do opráv, optimalizačné efekty a stanovujeme význam nákupu novej technológie.

Web: