Reference

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

KOVÁRNA a.s. Za Škodovkou 893, 50004 Hradec Králové, Česká republika

KOVÁRNA a.s.

Popis: Měření spotřeby elektrické energie na vstupních odběrných místech firmy, kontrola fakturačních měřidel přes pulzní vstupy. Synchronizace čtvrthodinového maxima s fakturačními elektroměry. Sledování spotřeby plynu pomocí pulzního vstupu z hlavního plynoměru.

Hodnocení: Měřením je kontrolována správnost fakturace dodavatele elektrické energie. Díky měřicímu systému je kontrolováno využití čtvrthodinové rezervované kapacity, výkonové zatěžování transformátorů a činnost řízených kompenzací jalového výkonu. Měřením spotřeby plynu je hlídáno dodržování denní nasmlouvané kapacity plynu. Před zavedením měřicího systému docházelo často k překročení denního nasmlouvaného limitu odběru plynu, což mělo za následek smluvní pokuty.

Web: www.kovarna.cz