Reference

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

Energetické služby POZE s.r.o. Údolní 420/13, 602 02 Brno, Česká republika

Energetické služby POZE s.r.o.

Popis: Svorková výroba elektřiny, obnovitelných zdrojů energie, jejich technologická spotřeba, ostatní vlastní spotřeba areálů. Vše se posílá prostřednictvím sériové linky do jednotky VMUC. Evidují se údaje o dodávce a odběru do nadřazené distribuční soustavy z oficiálního elektroměru prostřednictvím pulzních vstupů jednoho z elektroměrů Enika. Další pulzní vstupy jsou využity k získávání dat o spotřebě plynu z průtokových vírových plynoměrů a užitečném teple z kalorimetrů. Všechna data pak zobrazujeme v prostředí monitoru spotřeb NAVISYS, nebo v customizovaném prostředí, dle potřeb zákazníka. Data jsou pravidelně zasílána na databázový server, který je současně automaticky zpracovává do výkazů, dle legislativních požadavků, na výrobce kladených státními dozorovými orgány.

Hodnocení: Perfektní. Úspora času se zpracováváním mnoha tisíců řádků dat, každý měsíc. Přesné odečítání dat z měřidel, až několik let zpětně.

Web: www.espoze.cz