Reference

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

Dr.Max - ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika

Dr.Max - ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Popis: Dálkový monitoring lékáren Dr.Max, kde je na jednotlivých vybraných lékárnách prováděn průběžný záznam celkové spotřeby elektrické energie a teplot ve všech prostorách lékárny. Teploty jsou monitorovány včetně chladniček s termolabilním materiálem.

Hodnocení: Automatický záznam teplot umožňuje sledovat dodržování předepsaných podmínek skladování léků bez nutnosti pravidelného ručního zapisování hodnot. Podklady lze využít pro reporting při kontrolách správnosti manipulace s léčivy. Ze získaných dat bylo možné i včas identifikovat poruchy na regulaci teplot lednic. Pro sledování teplot byla použita bezdrátová technologie, která minimalizuje nároky na čas instalace a je maximálně flexibilní při případných změnách koncepce na lékárně. Průběžný přehled o spotřebě a provozním režimu lékáren je vhodným podkladem pro správu nemovitostí a pro ISO 50001.

Web: www.drmax.cz