Reference

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

CBA VEREX, a.s.

Popis: Merané sú veličiny: elektrické energia predajní, nájomných priestorov, teploty v exteriéri a interiéri, chladenie vitrín; odberateľ získava údaje o vlastnej spotrebe, má možnosť poznať svoju priebežnú spotrebu elektriny, a tak môže na základe aktuálneho stavu meradla prispôsobiť svoje potreby, čo vedie k úspore elektriny.

Hodnocení: Úspora času – nie je nutné fyzicky odpisovať stavy elektromerov. Monitorovanie veličín - systém hneď poukáže na poruchu merania teploty v predajni, funkčnosť chladenia vitrín, aktuálny odoberaný výkon, varovanie pri výpadku údajov z merania, nadmerný odber elektriny a odhalenie výpadkov elektriny.

Web: cbaverex.sk