Reference

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

Bekaert Bohumín s.r.o Drátovenská 366, 73551 Bohumín, Česká republika

Bekaert Bohumín s.r.o

Popis: Sledování spotřeby el.energie s rozpadem na jednotlivé uzly technologie, spotřeba na netechnologických zařízeních (osvětlení, VZT,...) dle rozvaděčů (objektů – hal). Spotřeba plynu na velkých průmyslových pecích, kotelnách. Spotřeba vody na technologických uzlech.

Hodnocení: Hodnoty slouží pro denní kontrolu a včasnou identifikaci odchylek (poruch),  měsíční reporting spotřeb na jednotlivých technologiích,  vyhodnocení úsporných opatření.

Web: www.bekaert.com