Reference

Monitorovací systém spotřeby energie

Výrobní hala - měření spotřeby elektrické energie, vody a plynu, teplota, rychlost větru

Zadání

Požadavek na měření spotřeby elektřiny v budově výrobní firmy obsahující výrobní prostory, kanceláře a sklad materiálu. Vytápění je plynové, takže je vhodné průběžně sledovat také spotřebu plynu. Výrobní prostory obsahují také šatny a sprchy zaměstnanců, kde je třeba sledovat spotřebu vody. Navíc je požadován záznam vnější a vnitřní teploty současně s evidencí rychlosti větru, jako monitoring ochlazování a ohřevu budovy okolním prostředím.

Řešení

Hlavní přívod elektrické energie je přiveden do hlavního rozvaděče budovy, z kterého jsou vedeny samostatné přípojky do skladu, výroby a kanceláří. Na jednotlivé uvedené přípojky byly tedy instalovány tři třífázové elektroměry s datovou komunikací RS485. Jeden z těchto elektroměrů, který je nejblíže vodoměru a plynoměru je vybaven pulzními vstupy (typ EM24DIN). Tento elektroměr po propojení se senzory vodoměru a plynoměru slouží, kromě měření elektrické energie, také jako převodník pulzních signálů na digitální údaj o spotřebě plynu a vody.

Poblíž elektroměrů v rozvaděči byla umístěna datová centrála VMUC-EM a napájecí zdroj 24Vdc pro tuto centrálu, která byla doplněna o přídavný modul VMUP-EM se vstupy pro dvě teplotní čidla a frekvenční signál anemometru. Na tyto vstupy se přivedly kabely od teplotních senzorů Pt1000 a anemometru. Elektroměry a centrála se propojily datovým kabelem (linkou RS485, COM2). K centrále VMUC-EM se přivedl datový kabel UTP jako přípojka k místní síti LAN, která zabezpečuje připojení centrály na Internet a současně slouží pro přístup uživatelů k webovému uživatelskému prostředí.

Konfigurace centrály VMUC-EM byla provedena tak, že jednotlivé elektroměry reálně měří dílčí části budovy, ale v centrále se navíc jejich data sčítají, takže celková spotřeba všech sekcí se zobrazuje jako další (virtuální) elektroměr.

Seznam použitých prvků (podle příkladu na obrázku)

  • 1x Web server - centrála: VMU-CEMAWSSUX
  • 1x Napájecí zdroj centrály: SPM3-241
  • 2x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A: EM23DINAV93XS1X
  • 1x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A, s pulzními vstupy: EM24DINAV93XISX
  • 1x Přídavný modul měření dalších veličin: VMU-P2TSWXSEM
  • 2x Čidlo teploty Pt1000: TEMPSOL1000
  • 1x Anemometr: DWS-V-DBC05
  • 1x Vysílač pulzů k vodoměru: (podle typu osazeného vodoměru)
  • 1x Vysílač pulzů k plynoměru: (podle typu osazeného plynoměru) 

Máte zájem o řešení?