Reference

Monitorovací systém spotřeby energie

Školní areál - měření spotřeby elektrické energie, vody a plynu

Zadání

Měření spotřeby elektřiny, vody a plynu v objektu základní školy se školní jídelnou a tělocvičnou. Jídelna je zde provozována soukromým subjektem a je zapotřebí tedy přesně sledovat spotřebovanou energii. Také tělocvična je v určitých hodinách pronajímána k různým mimoškolním aktivitám, takže měření přesné spotřeby v čase je nezbytně nutné. Samostatné měření spotřeby osvětlení je požadováno pro vyhodnocení úspor po plánované výměně svítidel za typ s menší spotřebou.

Řešení

Hlavní přívod elektrické energie je přiveden do hlavního rozvaděče v suterénu školy, z kterého jsou vedeny samostatné přípojky do jídelny a tělocvičny a pro světelné okruhy.

Na jednotlivé uvedené přípojky byly tedy instalovány tři třífázové elektroměry s datovou komunikací RS485. Jeden z těchto elektroměrů, který je nejblíže vodoměru a plynoměru je vybaven pulzními vstupy (typ EM24DIN). Tento elektroměr po propojení se senzory vodoměru a plynoměru slouží, kromě měření elektrické energie, také jako převodník pulzních signálů na digitální údaj o spotřebě plynu a vody.

Poblíž elektroměrů pak byla umístěna datová centrála VMUC-EM a napájecí zdroj 24Vdc pro tuto centrálu. Elektroměry a centrála se propojily datovým kabelem (linkou RS485, COM2). K centrále VMUC-EM se přivedl datový kabel UTP jako přípojka k místní síti LAN, která zabezpečuje připojení centrály na Internet a současně slouží pro přístup uživatelů k webovému uživatelskému prostředí.

Konfigurace centrály VMUC-EM byla provedena tak, že jednotlivé elektroměry reálně měří dílčí části budovy, ale v centrále se navíc jejich data sčítají, takže celková spotřeba všech sekcí se zobrazuje jako další (virtuální) elektroměr.

Seznam použitých prvků (podle příkladu na obrázku)

  • 1x Web server - centrála: VMU-CEMAWSSUX
  • 1x Napájecí zdroj centrály: SPM3-241
  • 2x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A: EM23DINAV93XS1X
  • 1x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A, s pulzními vstupy: EM24DINAV93XISX
  • 1x Vysílač pulzů k vodoměru: (podle typu osazeného vodoměru)
  • 1x Vysílač pulzů k plynoměru: (podle typu osazeného plynoměru)

Máte zájem o řešení?