Reference

Monitorovací systém spotřeby energie

Malá firma - měření spotřeby elektrické energie

Zadání

Sledování spotřeby elektřiny v menší firmě s jednou multifunkční budovou, kde se nachází výrobní dílna, stklad materiálu a kanceláře. Mimo budovu je osvětlení venkovních manipulačních ploch. Monitorování spotřeby je požadováno k zamezení plýtvání energiemi a jako nástroj dálkového dozoru provozu firmy.

Řešení

Přípojka elektrické energie je vedena do hlavního rozvaděče objektu, z kterého jsou vedeny přípojky do jednotlivých měřených úseků (výrobní dílna, sklad, kanceláře a venkovní osvětlení). Na tyto přípojky byly tedy instalovány čtyři elektroměry EM23DIN s datovou komunikací RS485, poblíž kterých byla umístěna datová centrála VMUC-EM a napájecí zdroj 24Vdc pro tuto centrálu. Elektroměry a centrála se propojily datovým kabelem (linkou RS485). K centrále VMUC-EM se připojil datový kabel UTP, jako přípojka k místní síti LAN, která zabezpečuje komunikační připojení centrály na Internet a současně slouží pro přístup uživatelů k webovému rozhraní.

Konfigurace centrály VMUC-EM byla navíc provedena tak, že čtyři použité elektroměry reálně měří jednotlivé části provozovny, ale v centrále se navíc jejich data sčítají, takže celková spotřeba provozovny se zobrazuje jako další (virtuální) elektroměr.

Seznam použitých prvků (podle příkladu na obrázku)

  • 1x Web server - centrála: VMU-CEMAWSSUX
  • 1x Napájecí zdroj centrály: SPM3-241
  • 4x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A: EM23DINAV93XS1X

Máte zájem o řešení?