Reference

Monitorovací systém spotřeby energie

Firemní areál - měření spotřeby elektrické energie, vody a plynu ve více budovách.

Zadání

Realizace měření spotřeby elektřiny, vody a plynu v areálu firmy s více budovami. V areálu je k dispozici datová LAN síť, která poslouží jako univerzální datové propojení mezi jednotlivými objekty. V hlavní budově, kde bude umístěna měřící centrála monitoringu VMU-C EM bude prováděno měření několika odběrných míst elektrické energie, současně s měřením spotřeby vody a plynu. Pomocí datových převodníků RS485/LAN budou napojeny ostatní budovy, kde se bude v každé budově také měřit několik odběrných míst elektrické energie a spotřeba plynu a vody.

Řešení (hlavní budova)

Do hlavní budovy byly na jednotlivé odběry instalovány tři třífázové elektroměry s datovou komunikací RS485. Jeden z těchto elektroměrů, který je nejblíže vodoměru a plynoměru je vybaven pulzními vstupy. Tento elektroměr po propojení se senzory vodoměru a plynoměru slouží, kromě měření elektrické energie, také jako převodník pulzních signálů na digitální údaj o spotřebě plynu a vody.

Poblíž elektroměrů byla umístěna centrála web serveru VMU-C EM, datový převodník RS485/LAN a napájecí zdroj 24Vdc pro centrálu a převodník. Elektroměry, centrála a datový převodník se propojily datovým kabelem (linkou RS485, COM2). K centrále VMU-C EM a k převodníku se přivedly dva datové kabely UTP, jeden jako přípojka k místní síti LAN, která zabezpečuje připojení centrály na Internet a současně slouží pro přístup uživatelů k web-serveru a druhá jako datové připojení převodníku RS485/LAN, přes který budou do centrály přicházet data z měřidel v sousedních budovách.

Seznam použitých prvků (podle příkladu na obrázku)

 • 1x Web server - centrála: VMU-CEMAWSSUX
 • 1x Napájecí zdroj centrály: SPM3-241
 • 2x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A: EM23DINAV93XS1X
 • 1x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A, s pulzními vstupy: EM24DINAV93XISX
 • 1x Vysílač pulzů k vodoměru: (podle typu osazeného vodoměru)
 • 1x Vysílač pulzů k plynoměru: (podle typu osazeného plynoměru)
 • 1x Převodník RS485/LAN: SE5001-DB
 • 1x Adaptér sériového konektoru pro převodník: ADP-DB9F-TB5
 • 1x Držák na DIN lištu pro převodník: DK-25

Řešení (vedlejší budova)

Do dalších jednotlivých budov areálu byly na jednotlivé odběry instalovány také vždy tři třífázové elektroměry s datovou komunikací RS485. Jeden z těchto elektroměrů, který je nejblíže vodoměru a plynoměru je vybaven pulzními vstupy. Tento elektroměr po propojení se senzory vodoměru a plynoměru slouží, kromě měření elektrické energie, také jako převodník pulzních signálů na digitální údaj o spotřebě plynu a vody. Tato část instalace byla provedena prakticky stejně jako v hlavní budově.

Poblíž elektroměrů byl umístěn pouze datový převodník RS485/LAN a napájecí zdroj 24Vdc pro tento převodník. Elektroměry a datový převodník se propojily datovým kabelem (linkou RS485). K převodníku se přivedl datový kabel UTP jako přípojka k místní síti LAN, který tak zabezpečuje přenos dat z vedlejší budovy do centrály web-serveru v hlavní budově.

Veškeré měřené údaje se tak sbíhají na datové centrále VMU-C EM v hlavní budově, kde jsou přehledně k dispozici.

Na jednu centrálu web-serveru je možné tímto způsobem připojit maximálně 32 elektroměrů, nebo tuto skupinu rozdělit pomocí převodníků na maximálně dílčích 32 lokalit, propojených sítí LAN.

Seznam použitých prvků (podle příkladu na obrázku)

 • 2x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A: EM23DINAV93XS1X
 • 1x Elektroměr přímý, neověřený, 3x65A, s pulzními vstupy: EM24DINAV93XISX
 • 1x Vysílač pulzů k vodoměru: (podle typu osazeného vodoměru)
 • 1x Vysílač pulzů k plynoměru: (podle typu osazeného plynoměru)
 • 1x Převodník RS485/LAN: SE5001-DB
 • 1x Adaptér sériového konektoru pro převodník: ADP-DB9F-TB5
 • 1x Držák na DIN lištu pro převodník: DK-25 

Máte zájem o řešení?