Reference

Monitorovací systém spotřeby energie

Demo instalace ENIKA - spotřeba elektrické energie, vody a plynu, sledování teplot a rychlosti větru

Seznámení

Pro bližší seznámení s funkcemi a ovládáním datové centrály VMU-C EM prostřednictvím webového prohlížeče jsme pro Vás připravili demo instalaci, kde si můžete vše reálně vyzkoušet a prohlédnout. Pro seznámení s co největším rozsahem funkcí bylo demo vybaveno jak měřením spotřeby elektrické energie na více místech, tak měřením spotřeby vody, plynu, čtyř teplot, rychlosti větru a doplněno o modul s reléovými výstupy.

Přístup na demo monitor spotřeby je zde: http://demo-spotreba.enika.cz/

Zde zadejte přihlašovací jméno a heslo (Enika / Eni-2017) pro veřejný přístup. Aktuální veřejné jméno a heslo je také uvedeno v informačním řádku dole pod rámečkem (viz obrázek). Dejte pozor na správné zapsání velkých a malých písmen.

Popis demo instalace

Hlavní přívod elektrické energie je přiveden do hlavního rozvaděče budovy a měřen hlavním elektroměrem. Další dva elektroměry měří spotřebu pomocných objektů mimo hlavní budovu a spotřebu světelných okruhů v budově. Hlavní elektroměr je vybaven pomocnými pulzními vstupy a na ně je připojen pulzní signál z plynoměru (1pulz = 0,01m3 plynu) a pulzní signál z vodoměru (1pulz = 0,1m3 vody). Zásuvkové okruhy v hlavním objektu jsou pak zvlášť měřeny čtyřmi jednofázovými elektroměry. Všech těchto sedm elektroměrů je datově propojeno sběrnicí RS485, která měřené údaje předává do centrály VMU-C EM, která je umístěna poblíž elektroměrů v hlavním rozvaděči společně se svým napájecím zdrojem 24Vdc a doplněna přídavným měřícím modulem VMU-P EM. Na tento modul jsou připojena dvě čidla Pt1000, která měří vnitřní a venkovní teplotu a anemometr pro měření rychlosti větru. Analogový vstup 0-20mA na tomto modulu nebyl zatím použit. Elektroměry a centrála jsou propojeny datovým kabelem (linkou RS485, port COM2) pro přenos dat z elektroměrů a zprostředkovaně také ze všech dalších měřidel poskytujících jen pulzní signály.

V pomocném rozvaděči v kotelně je umístěn vzdálený komunikační modul VMU-M EM, současně s dalším modulem VMU-P EM pro měření dalších dvou teplot (teplota teplé vody v zásobníku a teplota okruhu solárního kolektoru). Dále je zde použit výstupní reléový modul VMU-O EM se dvěma reléovými výstupy. Jedno relé blokuje elektrický ohřev teplé vody v zásobníku, pokud je dosažena nastavená teplota a druhé relé je využito jako časové blokování elektrického ohřevu v určitých denních hodinách, aby byla zachována priorita ohřevu solárním kolektorem. Pomocný rozvaděč, s komunikačním vzdáleným modulem VMU-M EM a centrála VMU-C EM v hlavním rozvaděči jsou vzájemně propojeny datovým kabelem (linkou RS485, port COM1).

K centrále VMU-C EM je připojen datový kabel UTP jako přípojka k místní síti LAN, která zabezpečuje připojení centrály na Internet a současně slouží pro přístup uživatelů k web-serveru.

Máte zájem o řešení?