Navisys

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

1) Sepište Vaše požadavky na to, co chcete měřit a průběžně zaznamenávat.

Elektrická energie
Vytvořte seznam jednotlivých odběrných míst elektrické energie a zjistěte jaký maximální proud se na jednotlivých místech bude měřit. Jako výchozí můžete použít hodnotu jistících prvků v rozváděči, nebo hodnoty z dokumentace připojených zařízení. Výhodné je pořídit i fotografie rozváděčů, kde se budou instalovat nové elektroměry. Zvažte také, na kterých místech chcete znát kromě spotřeby i podrobnější parametry sítě (kvalitu napájení), nebo kde budete chtít mít i záznam provozních hodin. Pokud budete změřené údaje používat pro fakturaci nákladů, poznamenejte tuto skutečnost také.
Všechny tyto údaje pak zohledníme při výběru nejvhodnějších měřidel.

Spotřeba vody a plynu
Prohlédněte již instalované vodoměry a plynoměry, zda jsou takového typu, které umožňují dodatečnou instalaci snímače, který by vysílal pulzní signál. Pozor – oficiální měřidla jsou majetkem dodavatele vody a plynu a je nutné požádat o souhlas, případně požádat, aby měřidlo vybavili snímačem sami. Pokud budete instalovat svůj průtokoměr až za oficiální měřidlo, vybírejte takové, které má pulzní výstup a jaké hodnotu má rozlišení snímače vzhledem k velikosti odběru (jaký objem reprezentuje jeden pulz). Všechna tato měřená místa přidejte k předchozímu seznamu.

Teplota, relativní vlhkost vzduchu a obsah CO2
Sepište počet míst, kde se budou tyto veličiny měřit a zmapujte jejich rozmístění. Zvažte, zda preferujete drátová, nebo bezdrátová čidla. Ideální je vše zakreslit do jednoduchého půdorysu budovy, nebo jednotlivých pater.

Rychlost / otáčky, analogové signály 0-20mA
Připište k seznamu všechny ostatní speciální požadavky.

 

2) Zmapujte existující datové linky a sítě.

Je výhodné, když v objektu již existuje lokální datová síť (LAN), kterou můžeme využít k přenosu dat z elektroměrů a dalších měřidel. Ideální je opět provést jednoduchý náčrt současných datových tras do půdorysu budovy, nebo areálu. Vyznačte i polohu současných switchů, nebo Wi-Fi routerů.
Využitím již hotových datových tras snížíme náklady na instalaci a zrychlíme montáž.

 

3) Zvolte způsob realizace

Pokud máte k dispozici vlastní pracovníky elektroúdržby a IT, můžete instalaci provést podle našich pokynů sami. Rádi Vám poradíme a pomůžeme s nastavením a zprovozněním.
Jestliže ale chcete provést dodávku prvků, montáž a nastavení jako celkovou zakázku, rádi Vám doporučíme některou montážní firmu z našich proškolených partnerů. Seznam partnerských firem najdete také v sekci Partneři.

 

4) Odešlete nám tyto informace

Všechny informace nám zašlete k předběžnému návrhu řešení, výběru prvků a provedení cenové kalkulace. Neváhejte připojit i podrobnější popis a poznámky, které by mohly pomoci s optimalizací návrhu.
Pamatujte, že čím více a přesnějších informací nám poskytnete, tím přesnější návrh řešení obdržíte.

Máte zájem o řešení?