Navisys

Monitoring spotřeby energií a automatizace budov

Spotřeba elektrické energie

Z připojených elektroměrů se digitálně prováději odečty stavu počítadel kWh, případně kvarh. Tím je zaručena vysoká odolnost proti možným chybám ve výpočtu spotřeby pro dané období. Například po dočasném výpadku datového spojení s elektroměrem je chybějící úsek měření dopočítán z rozdílu hodnot na počítadle a spotřeba je tak evidována stále přesně. Lze připojit i elektroměry, které mají pouze pulzní výstup, ale zde pak chybí měření parametrů napájecí rozvodné sítě.

Spotřeba vody, plynu, počty kusů

Informace o spotřebě vody, zemního plynu, apod. se získává pomocí pulzních signálů z různých typů průtokoměrů (vodoměrů, plynoměrů). Tyto pulzy se evidují na modulech s čítači pulzů a dál se již přenášejí datově. Zpracovávají se stejně jako data z elektroměrů a zapisují se jako spotřeba daného média v čase. Vzhledem k umístění měřídel vody a plynu většinou mimo budovu, lze tyto informace přenášet i pomocí bezdrátového systému Poseidon, nebo pomocí prvků LoRa. Stejně tak lze pomocí počítání pulzů evidovat třeba výrobní cykly, nebo počty expedovaných výrobků a další situace.

Spotřeba stlačeného vzduchu

Do systému NAVISYS je možné datově připojit ultrazvukové průtokoměry SONOAIR-M, které mohou měřit stlačený vzduch nebo další technické plyny, jako N2, CO2, O2, He, Ar a další. Díky tomu je možné digitálně zaznamenávat a zobrazovat hodnoty průtoku, tlaku a teploty stejně tak jako spotřebovaný objem plynu. Jiné typy průtokoměrů lze načítat také, pokud obsahují pulzní výstup S0.

Řízení osvětlení

Na systémové sběrnice Smart Dupline je možné do systému přidat výstupy DALI, 0-10V, nebo klasické stmívače pro řízení osvětlení. Pokud se sem doplní i senzory pohybu, přítomnosti a luxmetry, lze zprovoznit úplnou automatiku řízení osvětlení různých prostor a to i v návaznosti na časové plány nebo astronomické kalendáře. Osvětlení pak lze řídit na konstantní úroveň, nebo podle aktuálního využití prostoru a časového období s možností ruční změny podle volby uživatele. Rozšířenými funkcemi pak je řízení barvy světla podle denní doby nebo časového plánu.

Řízení vytápění a klimatizace

Řídící kontrolér obsahuje funkce pro zónovou regulaci topení v jednotlivých prostorách budovy. Na základě měření teploty a časových plánů, případně ručního nastavení tak dokáže ovládat topné a chladící systémy pro optimální regulaci teploty a komfortu v budově.

Měření teploty

Záznam teploty je možný pomocí velmi přesných čidel Pt100 nebo Pt1000 připojených kabelem k měřícím modulům, nebo je možné použít bezdrátové vysílače teploty řady Poseidon a sbírat větší množství údajů u teplotě bez nutnosti mnohdy komplikovaně instalovat drátové vedení k čidlům.

Relativní vlhkost vzduchu a koncentrace CO2

Je možné použít bezdrátové vysílače řady Poseidon nebo nástěnné senzory pro sběrnici Dupline. K dispozici jsou i kombinované senzory které měří více veličin současně. Možné kombinace jsou teplota + vlhkost, nebo CO2 + teplota + vlhkost. Verze pro venkovní protředí s krytím IP67 a lze je použít i pro umístění v chladírnách a mrazírnách.

Parametry rozvodné sítě a kvalita napájení

Napětí (V), proud (A), činný příkon (W), jalový příkon (var), zdánlivý příkon (VA), frekvence sítě (Hz), učiník (PF), zkreslení (THD V, THD A). Všechna tato data o stavu napájecí sítě jsou získávána průběžně z elektroměrů a zaznamenávají se jejich průměry, minima a maxima. Pomocí nich lze sledovat kvalitu rozvodné sítě a dodávané energie. Případné poruchy lze dohledat a tak snadno zjistit co způsobilo výpadek provozu napájeného zařízení.

Provozní hodiny

Některé typy elektroměrů jsou vybaveny také počítadlem provozních hodin, které se spouští automaticky překročením mezního odebíraného proudu. U některých typů je dokonce možné tuto mez uživatelsky nastavit. Tak lze snadno a přesně evidovat počty provozních hodin jednotlivých zařízení a efektivně plánovat jejich údržbu.

Analogové signály

Je možné připojit libovolná další zařízení poskytující signál 0-20 mA, 0-10 V, 0-10 kΩ. Uvedné signály lze zpracovat vstupními moduly se sběrnicí Dupline nebo lze využít bezdrátové prvky Poseidon. Tím se otevírá možnost připojit jakékoliv měřidlo s unifikovaným analogovým signálem.

Výstupy pro uživatele

Pomocí webového prohlížeče si mohou uživatelé prohlížet zaznamenaná data spotřeby a dalších veličin ve formě přehledných grafů, které si mohou okamžitě uložit jako soubor (JPEG, PNG, PDF, SVG), nebo zdrojová data (XLSX, CSV). Pravidelné odesílání vybraných dat zařídí plánovač hlášení. Hlídání limitu spotřeby nebo překročení měřené hodnoty lze hlásit okamžitě pomocí e-mailu nebo SMS.

Další funkce systému

Řídící kontrolér obsahuje dopředu připravené funkce pro vytváření logických vazeb AND / OR, jejich kombinování s různými časovači a plánovacími kalendáři. Lze vytvářet posloupnosti událostí, které mají spolu souviset, skupiny společně řízených prvků nebo různé hlídání a porovnávání nastavených mezí. Užitečné jsou i virtuální měřiče, které dokáží evidovat součet několika reálných měřidel spotřeby nebo jejich rozdíl. Softwarové čítače lze využít i na sledování počtu vzniklých situací a hlášení o překročení nastaveného počtu jejich výskytu.

Máte zájem o řešení?