Navisys

Monitorovací systém spotřeby energie

Spotřeba elektrické energie

Z elektroměrů se prováději odečty stavu počítadel kWh, případně kvarh. Tím je zaručena vysoká odolnost proti možným chybám ve výpočtu spotřeby pro dané období. Například po dočasném výpadku datového spojení s elektroměrem je chybějící úsek měření dopočítán z rozdílu hodnot počítadel a spotřeba je tak evidována stále přesně.

Spotřeba vody, plynu, počty kusů

Informace o spotřebě vody, zemního plynu, dodaného tepla apod. se získává pomocí pulzních signálů z různých typů vodoměrů, plynoměrů a pod. Tyto pulzy se evidují na modulech s čítači pulzů a dál se již přenášejí datově. Zpracovávají se stejně jako data z elektroměrů a zapisují se jako spotřeba daného média v čase. Stejně tak lze pomocí počítání pulzů evidovat třeba výrobní cykly, nebo počty expedovaných výrobků a další situace.

Parametry rozvodné sítě a kvalita napájení

Napětí (V), proud (A), činný příkon (W), jalový příkon (var), zdánlivý příkon (VA), frekvence sítě (Hz), učiník (PF), zkreslení (THD V, THD A). Všechna tato data o stavu napájecí sítě jsou také získávána průběžně z elektroměrů a zaznamenávají se jejich průměry, minima a maxima.

Spotřeba stlačeného vzduchu

Do monitoringu spotřeby energií NAVISYS je možné datově připojit ultrazvukové průtokoměry SONOAIR-M, které mohou měřit stlačený vzduch nebo další technické plyny, jako N2, CO2, O2, He, Ar a další. Díky tomu je možné digitálně zaznamenávat a zobrazovat hodnoty průtoku, tlaku a teploty stejně tak jako spotřebovaný objem plynu.
Jiné typy průtokoměrů lze načítat také, pokud obsahují pulzní výstup S0.

Provozní hodiny

Některé typy elektroměrů jsou vybaveny také počítadlem provozních hodin, které se spouští automaticky překročením mezního odebíraného proudu. U některých typů je dokonce možné tuto mez uživatelsky nastavit. Tak lze snadno a přesně evidovat počty provozních hodin jednotlivých zařízení a efektivně plánovat jejich údržbu.

Teplota

Záznam teploty je možný pomocí velmi přesných čidel Pt100 nebo Pt1000 připojených kabelem k měřící jednotce, nebo je možné použít bezdrátové vysílače teploty řady Poseidon a sbírat větší množství údajů u teplotě bez nutnosti mnohdy komplikovaně instalovat vedení k čidlům.

Relativní vlhkost vzduchu a koncentrace CO2

Je možné použít bezdrátové vysílače řady Poseidon. K dispozici jsou i kombinované vysílače které měří více veličin současně. Možné kombinace jsou teplota + vlhkost, nebo CO2 + teplota + vlhkost. Jsou k dispozici v nástěnném provedení, nebo v pouzdře s krytím IP67 pro náročnější prostředí.

Rychlost a otáčky

Pomocí speciálního měřícího vstupu je možné zaznamenávat frekvenci otáčení a přepočítávat ji na rychlost. Použití je například pro záznam rychlosti větru, nebo sledování otáček stroje. Možnosti přepočtu umožňují také například evidovat průměrný objem výroby (počty kusů za hodinu, den a pod.).

Analogové signály

Je možné připojit libovolné další zařízení poskytující signál 0-20 mA, 0-10 V, 0-10 kΩ. Signál 0-20 mA je možné zpracovat přímo přídavným měřícím modulem VMUP a převést na digitální informaci nebo, pro všechny výše uvedené typy signálů, lze využít bezdrátové vysílače analogových veličin řady Poseidon, které umí zpracovat větší počet analogových signálů a navíc data přenesou bez instalace kabelových tras.

Máte zájem o řešení?