Otázky a odpovědi

často diskutovaná témata

?

Otázka: Chci kromě elektřiny sledovat také spotřebu vody a plynu. Jak mám na monitor spotřeby VMUC připojit vodoměr a plynoměr?

Odpověď:

Monitor spotřeby VMUC je připraven obecně na sledování libovolných přírůstků spotřeby z jiných měřidel, které na výstupu vysílají tak zvaný pulzní signál S0. V principu je to vlastně jen kontakt, který se sepne a rozepne vždy jednou, když měřidlo odměří určité množství spotřebovaného média. 
V prvním kroku tedy musíte zajistit, aby vaše měřidlo bylo vybaveno tímto pulzním výstupem. Většinou je možné požádat vodárny, nebo plynárny o výměnu měřidla za takový typ, který tento výstup má, nebo na který jde dodatečně namontovat čidlo s pulzním výstupem. Bohužel za tuto službu patrně bude třeba zaplatit. Pokud instalujete svůj kontrolní vodoměr, nebo plynoměr, zajímejte se, zda má pulzní výstup S0 a jaké množství představuje jeden vyslaný pulz, aby zobrazení nebylo příliš hrubé, nebo naopak aby vyslaná frekvence pulzů nepřekročila mez rozlišení vstupu. Vstupy na elektroměru EM24 zpracují maximálně frekvenci 20 Hz. Moduly s čítači pulzů VMUMC a VMUOC zvládnou až 100 Hz.
Jak elektroměry, tak samostatné moduly s čítači pulzů načítají přicházející pulzy na počítadla a stavy těchto počítadel se pak přenášejí po sériové lince RS485 do centrály VMUC, kde se průběžně zapisují a jsou k dispozici pro vykreslení grafů a přehledů o spotřebě v minulém období. Pro každý pulzní vstup se musí zadat správná hodnota, kterou představuje jeden příchozí pulz, např. 0,01 m3 plynu (tzv. váha pulzu). Tuto hodnotu najdete na štítku plynoměru, nebo vodoměru. Někde ale najdete údaj například 100 p/m3, což je počet pulzů na jednotku objemu a je to převrácená hodnota váhy pulzu. Převod provedeme výpočtem 1/100 = 0,01 a tak víme že pro 100 p/m3 je váha pulzu 0,01 m3.
Posledním krokem je propojení čidla vodoměru a plynoměru s pulzními vstupy a nastavení sledování těchto signálů v centrále monitoringu VMUC.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď