Otázky a odpovědi

často diskutovaná témata

?

Otázka: Jak se vzájemně propojí elektroměry a centrála VMUC pomocí datové linky RS485?

Odpověď:

Elektroměry i centrála VMUC mají na svém pouzdře vyvedeny svorky sériové komunikace RS485. Svorky jsou označeny A-, B+ a GND. Všechny přístroje se propojí třemi vodiči tak, že se vzájemně propojí všechny stejně označené svorky. Jedním vodičem tedy propojíte všechny svorky A-, druhým svorky B+ a třetím svorky GND. Pozor – svorky GND na elektroměrech a centrále nejsou spojené s uzemněním, ale je to společný vztažný GND potenciál sběrnice RS485. V jednom místě je vhodné provést přizemnění. Propojení všech zařízení musí být v jedné linii bez odboček. Jeden konec vedení vždy musí začínat na centrále VMUC a končit na posledním elektroměru. Na poslední elektroměr, kde vedení končí, je potřeba připojit mezi svorky A- a B+ zakončovací odpor 150ohm. Na druhý konec, který je na centrále VMUC, se zakončovací odpor připojovat nebude, protože je již zapojen napevno uvnitř centrály. Pro propojení A- a B+ je třeba použít minimálně kroucený pár vodičů, aby se omezilo rušení do datové linky. Na větší vzdálenost (50 m a víc) je již dobré použít stíněný kabel (zejména v průmyslových provozech).

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Potřebuji dočasně zastavit záznam dat do databáze VMUC, protože budu předělávat kabeláž celé datové sběrnice RS485. Jak mám provoz monitoringu dočasně přerušit?

Odpověď:

Centrála VMUC komunikuje s elektroměry, pokud jsou splněny dvě podmínky. Musí být označené políčko v nastavení parametrů jednotlivého elektroměru a hromadné povolení komunikace na lince RS485 pro všechny elektroměry společně. Obě najdete v průvodci nastavením takto:
Po přihlášení k centrále s právy správce klikněte na horní liště na ikonu ozubeného kola „Nastavení“, poté na pomocném menu o řádek níž, na prostřední volbu „Instalace“. Z nabídky v menu vyberte volbu „Nastavení – Průvodce“. Klikněte na tlačítko „Konfigurace VMU-C“. Pod nadpisem „Konfigurace VMU-C“ se objeví lišta začínající „START“ a končící „END“, pod kterou jsou modrá tlačítka „Zpět“ a „Další“. Klikejte na tlačítko „Další“, dokud se lišta obarví tmavě až na kartu EM (seznam elektroměrů). Jednotlivým elektroměrům zde můžete zakázat nebo povolit komunikaci po rozkliknutí na tlačítko s klíčem na řádcích jednotlivých elektroměrů. Tím se vám otevře tabulka s parametry daného elektroměru, kde najdete položku „Aktivovat komunikaci“. Pokud je zaškrtnutá, má elektroměr povoleno komunikovat s centrálou. Jestliže provedete nějakou změnu parametrů, klikněte dole na postupně na tlačítko „Uložit“ a „Zpět“.
Pokud dojdete tlačítkem „Další“ až k předposlední položce „VMU-C“, otevřete zde kartu „Záznam dat“, kde uvidíte nastavení „Aktivace celkového záznamu dat“. Změnou na „NE“ můžete zastavit komunikaci se všemi přístroji. Z výroby je tato položka nastavena na „ANO“.
Po provedení změn nastavené dojděte na poslední položku „END“ a potvrďte zadané změny tlačítkem „Uložení nastavení“. Centrála provede zápis konfigurace a restart se všemi provedenými změnami.

Pro Váš účel dočasného odstavení komunikace a jejího opětovného spuštění vám tedy stačí jen použít funkci aktivace (deaktivaci) celkového záznamu dat.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď