Otázky a odpovědi

často diskutovaná témata

?

Otázka: Máme v objektu speciální měřič, který má výstup se signálem 0-20 mA. Bylo by možné tento signál připojit na centrálu monitoringu, tak aby se průběžně zaznamenávala vlhkost vzduchu?

Odpověď:

Ano, je to možné. K centrále VMUC je možné přikoupit modul měření pomocných veličin VMUP, který se k centrále VMUC připojí jednoduše z pravého boku nacvaknutím na konektor sběrnice. Na tento modul je možné připojit až dvě čidla Pt100 nebo Pt1000 pro měření teplot, jeden frekvenční signál pro měření rychlosti otáčení a jeden analogový signál 0-20 mA.
Pro víc analogových signálů lze připojit i víc modulů VMUP, nebo použít sestavu Poseidon pro bezdrátové měření veličin. Zde lze připojit IP bránu P8TRIP a k ní nastavit bezdrátový přenos z až 40ks čidel teploty, vlhkosti a CO2, nebo z modulů obsahující vstupy 0-20 mA, 0-10 V, Pt100/Pt1000.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Je možné připojit i elektroměry, které nemají sériovou komunikaci RS485, ale pouze pulzní signály? Nedávno jsme kupovali nové elektroměry, ale mají jen pulzní výstup.

Odpověď:

Ano, je to možné provést, ale jen jako dočasné nouzové řešení. Pokud jsou již instalovány elektroměry s pulzními výstupy a bylo by ekonomicky nevhodné je hned měnit za typy s datovým výstupem mohou se připojit stejně jako se připojují plynoměry a vodoměry. Nevýhodou je možnost výpadku záznamu pulzů, což zde bylo podrobně popsáno u jiného příspěvku.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Proč centrála VMUC zpracovává pouze data a nemá také přímé vstupy pro pulzní signály?

Odpověď:

Je to z poměrně prostého důvodu. Pulzní signál je sice hojně rozšířen a jsou jím vybaveny prakticky všechny elektroměry různých značek a výrobců. Bohužel tento přenos informace má jeden zásadní nedostatek a to, že v případě výpadku přenosu pulzů z měřidla do čítače pulzů (například poškození vedení) dojede k nenapravitelné ztrátě informace o spotřebě v době poruchy. Naopak při datovém přenosu se digitálně přenáší přímo stav počítadla. V případě poruchy přenosu dat se po obnovení spojení mezi měřidlem a centrálou dopočítá reálný rozdíl stavu počítadla, takže celkový přírůstek spotřeby ve sledovaném období bude správně. Chybět bude jen část grafu s průběhem spotřeby v době poruchy. Tím je tento způsob dlouhodobého záznamu a monitoringu spotřeby spolehlivější a kvalitnější než systémy využívající pulzní signály.
To ale neznamená, že pulzní signály zde nelze použít. Připojují se ale nepřímo přes vstupy speciálních elektroměrů, nebo přes načítací moduly tak, aby trasa pulzního signálu byla co nejkratší a co nejdříve se přešlo na datový přenos informace.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Chci kromě elektřiny sledovat také spotřebu vody a plynu. Jak mám na monitor spotřeby VMUC připojit vodoměr a plynoměr?

Odpověď:

Monitor spotřeby VMUC je připraven obecně na sledování libovolných přírůstků spotřeby z jiných měřidel, které na výstupu vysílají tak zvaný pulzní signál S0. V principu je to vlastně jen kontakt, který se sepne a rozepne vždy jednou, když měřidlo odměří určité množství spotřebovaného média. 
V prvním kroku tedy musíte zajistit, aby vaše měřidlo bylo vybaveno tímto pulzním výstupem. Většinou je možné požádat vodárny, nebo plynárny o výměnu měřidla za takový typ, který tento výstup má, nebo na který jde dodatečně namontovat čidlo s pulzním výstupem. Bohužel za tuto službu patrně bude třeba zaplatit. Pokud instalujete svůj kontrolní vodoměr, nebo plynoměr, zajímejte se, zda má pulzní výstup S0 a jaké množství představuje jeden vyslaný pulz, aby zobrazení nebylo příliš hrubé, nebo naopak aby vyslaná frekvence pulzů nepřekročila mez rozlišení vstupu. Vstupy na elektroměru EM24 zpracují maximálně frekvenci 20 Hz. Moduly s čítači pulzů VMUMC a VMUOC zvládnou až 100 Hz.
Jak elektroměry, tak samostatné moduly s čítači pulzů načítají přicházející pulzy na počítadla a stavy těchto počítadel se pak přenášejí po sériové lince RS485 do centrály VMUC, kde se průběžně zapisují a jsou k dispozici pro vykreslení grafů a přehledů o spotřebě v minulém období. Pro každý pulzní vstup se musí zadat správná hodnota, kterou představuje jeden příchozí pulz, např. 0,01 m3 plynu (tzv. váha pulzu). Tuto hodnotu najdete na štítku plynoměru, nebo vodoměru. Někde ale najdete údaj například 100 p/m3, což je počet pulzů na jednotku objemu a je to převrácená hodnota váhy pulzu. Převod provedeme výpočtem 1/100 = 0,01 a tak víme že pro 100 p/m3 je váha pulzu 0,01 m3.
Posledním krokem je propojení čidla vodoměru a plynoměru s pulzními vstupy a nastavení sledování těchto signálů v centrále monitoringu VMUC.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Jak velký proud mohou spínat kontakty výstupních relé na modulech VMUO?

Odpověď:

Maximální povolený proud závisí na teplotě okolí. Pro největší rozsah teplot (-25°C až + 65°C) je maximální proud 2,5A. Hodnoty proudu pro nižší rozsahy teplot najdete v originálním datovém listu který je ke stažení na webu www.enika.cz 

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Mohu si z centrály vyexportovat data o spotřebě a provést si další zpracování mimo centrálu VMUC?

Odpověď:

Centrála VMUC umožňuje v sekci „Export“ uložení vybraných dat ve formátu XLS, CSV, HTML. Nejprve si v menu Šablony vytvoříte definici dat, které Vás zajímají a které chcete exportovat. Šablon můžete vytvářet velké množství pro různé účely. Hotovou šablonu pak můžete použít k ručnímu okamžitému exportu dat, kde si můžete zadat požadovaný časový úsek, nebo vybrat předvolený měsíc či rok. Pak ještě zvolit parametry a formát exportu a po klinutí na tlačítko „Export dat“ si už jen zvolíte, kam chcete vytvořený soubor uložit. Stejné šablony můžete nastavit i do plánovače, kde si nastavíte emailové adresy příjemců, formát a jak často mají exportovaná data dostávat. O vše další se již postará centrála VMUC za Vás.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Centrála monitoru spotřeby VMUC se napájí napětím 24 Vdc. Jaký máme použít síťový napájecí zdroj?

Odpověď:

Centrála VMUC potřebuje napájení v rozsahu 12 až 28 Vdc s trvalou spotřebou méně než 5 W. Výkon zdroje bude rozdílný v případě že je použita jen samotná centrála, nebo jsou společně s centrálou použity ještě další přídavné moduly VMUP a VMUO. Napájecí zdroj musíme navíc předimenzovat, protože spotřeba při startu je vždy vyšší a zdroj musí být schopen i tuto spotřebu pokrýt.
Pokud tedy budeme napájet jen samotnou centrálu VMUC, bude trvalá spotřeba do 5 W, ale doporučený zdroj by měl být, např. typ. SPD24-181 (18 W), nebo SPM3-241 (30 W). Stejné zdroje nám budou ještě stačit, pokud budeme napájet centrálu VMUC společně s 1x VMUP a 1x VMUO modulem. 
Pokud už bude centrála VMUC osazena modulem pro GSM modem VMUD a maximálním počtem přídavných modulů 1x VMUP a 3x VMUO, pak již musíme použít výkonnější zdroj pro start celé sestavy, např. typ SPD24-601 (60 W), nebo SPM4-241 (60 W).

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Mohu někde přehledně vidět, kolik za spotřebovanou energii zaplatím?

Odpověď:

Ano, tento přehled centrála VMUC nabízí také, alespoň v jednoduché formě. V sekci „Ekonomika“ je vidět přepočet spotřebované energie na finance. Graf ukazuje finanční náročnost v jednotlivých dnech měsíce, nebo v jednotlivých měsících roku. Výpočet používá zadané ceny uživatelem, a to jak ceny samotné činné a jalové energie, tak náklady na paušální poplatky a penále za překročení smluvního příkonu. Graf lze pak přepínat pro zobrazení celkových nákladů, nebo jednotlivých dílčích nákladů. Momentálně jsou zobrazovány finanční grafy pouze pro spotřebu celého objektu (hlavní elektroměr).
Podrobnější finanční přehledy a výpočty jsou pak možné ve vyšší úrovni zpracování dat, které je v přídavné jednotce VMUY, nebo v aplikaci EM2SERVER.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Potřebuji dočasně zastavit záznam dat do databáze VMUC, protože budu předělávat kabeláž celé datové sběrnice RS485. Jak mám provoz monitoringu dočasně přerušit?

Odpověď:

Centrála VMUC komunikuje s elektroměry, pokud jsou splněny dvě podmínky. Musí být označené políčko v nastavení parametrů jednotlivého elektroměru a hromadné povolení komunikace na lince RS485 pro všechny elektroměry společně. Obě najdete v průvodci nastavením takto:
Po přihlášení k centrále s právy správce klikněte na horní liště na ikonu ozubeného kola „Nastavení“, poté na pomocném menu o řádek níž, na prostřední volbu „Instalace“. Z nabídky v menu vyberte volbu „Nastavení – Průvodce“. Klikněte na tlačítko „Konfigurace VMU-C“. Pod nadpisem „Konfigurace VMU-C“ se objeví lišta začínající „START“ a končící „END“, pod kterou jsou modrá tlačítka „Zpět“ a „Další“. Klikejte na tlačítko „Další“, dokud se lišta obarví tmavě až na kartu EM (seznam elektroměrů). Jednotlivým elektroměrům zde můžete zakázat nebo povolit komunikaci po rozkliknutí na tlačítko s klíčem na řádcích jednotlivých elektroměrů. Tím se vám otevře tabulka s parametry daného elektroměru, kde najdete položku „Aktivovat komunikaci“. Pokud je zaškrtnutá, má elektroměr povoleno komunikovat s centrálou. Jestliže provedete nějakou změnu parametrů, klikněte dole na postupně na tlačítko „Uložit“ a „Zpět“.
Pokud dojdete tlačítkem „Další“ až k předposlední položce „VMU-C“, otevřete zde kartu „Záznam dat“, kde uvidíte nastavení „Aktivace celkového záznamu dat“. Změnou na „NE“ můžete zastavit komunikaci se všemi přístroji. Z výroby je tato položka nastavena na „ANO“.
Po provedení změn nastavené dojděte na poslední položku „END“ a potvrďte zadané změny tlačítkem „Uložení nastavení“. Centrála provede zápis konfigurace a restart se všemi provedenými změnami.

Pro Váš účel dočasného odstavení komunikace a jejího opětovného spuštění vám tedy stačí jen použít funkci aktivace (deaktivaci) celkového záznamu dat.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Potřebuji si vytisknout graf, který mám zobrazen na monitoru. Jak mám provést výtisk? Lze jej také uložit jako obrázek?

Odpověď:

V dolním rohu každého grafu je tlačítko se třemi tečkami. Po kliknutí na ni se Vám otevře nabídka s možností tisku na tiskárně a uložení do souboru jako JPEG, SVG nebo PNG. Je zde také možnost uložit data které obsahuje právě zobrazený graf v číselné podobě (XLS, CSV).

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Je možné, aby centrála VMUC posílala hlášení o překročení hodnoty některé měřené veličiny? Může také překročení meze něco sepnout, nebo odpojit?

Odpověď:

Ano, obě možnosti centrála VMUC nabízí. Pro všechny měřené elektrické i neelektrické veličiny je možné nastavit tzv. alarm, kde se zadá, při které hodnotě má být alarm vyhlášen, jaké má být zpoždění pro vyhlášení (pokud je překročení hodnoty kratší než zadaný čas, alarm se nevyhlásí) a při jaké hodnotě má být alarm ukončen (hystereze). Na stavy počítadel spotřeby je možné nastavit alarm na konkrétní stav počítadla, nebo limitní spotřebu za den, týden, měsíc. Případně lze tento alarm odesílat opakovaně po spotřebě nastaveného množství bez ohledu na časové období.
Alarmy je možné také nastavit, zda se má tento alarm jenom zapisovat do deníku událostí pro pozdější vyhodnocení, nebo se má určeným osobám ihned odeslat upozorňovací email, nebo se má přímo změnit stav některého relé v připojených modulech VMUO.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Kolik teplot může centrála VMUC zaznamenávat?

Odpověď:

Odpověď musíme rozdělit do dvou řešení:

  1. Přímo k centrále VMUC je možné přikoupit jeden modul měření pomocných veličin VMUP, který se k centrále připojí jednoduše z pravého boku nacvaknutím na konektor. Na tento modul je pak možné připojit až dvě samostatná čidla Pt100 nebo Pt1000 pro přesné měření teplot. Obě čidla musí být stejného typu (nelze kombinovat jedno čidlo Pt100 a jedno Pt1000). Čidla lze připojit dvouvodičově (vhodné pro malé vzdálenosti), nebo třívodičově, kde měřící vstup modulu kompenzuje odpor přívodního kabelu mezi modulem a čidlem. V případě, že je potřeba tímto způsobem sledovat víc teplot, je možné k centrále připojit pomocí sběrnice RS485 (port COM1) až 10 přídavných modulů VMUM (master modul) a na každý tento modul se dá přímo nacvaknout další měřící modul VMUP. Každý modul VMUM a VMUP má dva Pt vstupy, takže maximální počet teplot měřených pomocí Pt čidel je 42.
  2. Kromě toho lze použít bezdrátové prvky systému Poseidon, kde je možné použít IP bránu P8TRIP a přes ní jde připojit až 40ks bezdrátových senzorů. Samozřejmě, že IP bran je možné použít víc až do zaplnění kapacity centrály VMUC, což bylo popsáno už v jiném příspěvku. Výhodou tohoto řešení je že nemusíme ke každému čidlu táhnout vodiče. Drobnou nevýhodou je občasná výměna baterií v čidlech a mírně snížená přesnost měření oproti drátovým Pt čidlům.
Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Jak je možné zálohovat naměřená data, uložená v paměti centrály VMUC?

Odpověď:

Pokud vložíte do centrály, pod čelní krycí víčko, kartu micro SD, tak se data budou současně zapisovat do vnitřní paměti centrály i na vloženou kartu. V případě poruchy centrály lze data z karty obnovit i na jiné (nové) centrále a pokračovat tak dál v měření s použitím dosud získaných dat. Ruční zálohu dat je možné provést jednoduchým zasunutím USB paměti do horního USB konektoru centrály a chvíli počkat, než přestane blikat LED signálka s označením USB na čelním panelu. Poté je možné USB paměť opět odpojit a uložit na bezpečné místo jako datovou zálohu. V obou uvedených případech se zálohují nejen změřená data, ale také kompletní nastavení centrály, takže obnovení dat a nastavení ze zálohy na kartě, nebo USB je velmi jednoduché.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Jaká čidla je možné připojit k frekvenčnímu vstupu na modulu VMUP pro měření rychlosti?

Odpověď:

Frekvenční vstup na modulu VMUP má celkem čtyři svorky. Vyhodnocuje se příchod napěťových pulzů o frekvenci 0 až 1.000 Hz a s napětím 0 až 7 Vdc na svorky číslo 3 a 4. Pulzy mohou mít maximální střídu 50%. K dispozici je pomocné napájení 24Vdc pro připojený senzor na svorkách 24 a G.
Z výše uvedených parametrů je zřejmé, že je možné použít většinu standardních průmyslových senzorů s napájením 24 Vdc a PNP nebo NPN výstupem. Je také možné použít jednoduché čidlo, které má je bezpotenciálový kontakt, ale pak je nutné doplnit zapojení o odpory, omezující maximální proud vstupem.
Nastavením vhodných parametrů je možné definovat výstupní stupnici a přepočet přicházejících pulzů na jinou veličinu, např. zadat příchozí rozsah frekvence anemometru tak, aby se na grafu zobrazovala rychlost větru v km/h, nebo v m/s.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Je možné centrálu VMUC osadit přímo do rozvaděče na DIN lištu?

Odpověď:

Ano, pouzdro centrály je připraveno pro umístění přímo na lištu DIN, šířka pouzdra je pouhé 2 DIN moduly, takže zabere jen velmi málo místa.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď
?

Otázka: Potřebuji se podívat na detail části zobrazeného grafu, ale vykreslení grafu je příliš hrubé. Lze část grafu zvětšit?

Odpověď:

Jakmile máte na obrazovce vykreslen libovolný graf (čárový, plošný, sloupcový) můžete si jeho část zvětšit jednoduchým podržením levého tlačítka myši a současným tažením myši po ploše grafu. Po puštění tlačítka se vybraná část grafu zvětší na celou plochu původního grafu. Postup můžete opakovat pro dosažení co nejlepšího detailu. Návrat na zobrazení celého grafu provedete kliknutím na nápis „Reset zoom“ v pravém horním rohu detailu.

Zobrazit odpověď Skrýt odpověď